Søg
Status Frekvens
a Til tiden
20 min.
b Til tiden
10 min.
bx Til tiden
20 min.
c Til tiden
10 min.
e Til tiden
10 min.
f Til tiden
5 min.
h Til tiden
20 min.
At være pendler
At være pendler vil sige at man transporterer sig en vis distance på vej til arbejde eller uddannelsessted. Distancen defineres typisk som rejser over by- eller kommunegrænser. Vi lever i en tid med god offentlig transport, som gør det muligt at være pendler.

Vi lever også i en tid, hvor det er muligt for os at få viden om alt, uanset tid og sted. Transportselskaberne har dog vanskeligheder med netop dette - pendlerne bliver dårligt informeret i tilfælde af fejl, forsinkelser eller aflysninger. Informationen kommer nemlig først når man står på stationen eller sidder i toget. Vi mener, hos Pendler, at kommunikationen har fejlet, hvis man kommer op på stationen til aflysninger eller forsinkelser.

Transportselskaberne stiller visse værktøjer og tilbud til rådighed til pendlerne, som kan læses her. Hos Pendler forsøger vi at lukke informationshullerne og give pendlerne værktøjer, der gør transporten nemmere i dagligdagen.
Copyright 2018 Pendler. All rights reserved.
Some data provided by Rejseplanen.
Terms of Use